دریافت گواهینامه

خانه دریافت گواهینامه

استعلام گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای کشور

هنرجوی گرامی جهت دریافت گواهینامه مراحل زیر را طی کنید.

  • ورود به سایت http://pay.portaltvto.com/pay/licence و پرداخت هزینه صدور گواهی نامه فنی و حرفه ای.
  • کلیک بر روی دریافت گواهینامه (http://azmoon.portaltvto.com/estelam/estelam) .

* کدشناسایی زمانی قابل دریافت است که پس از قبولی در دو آزمون تئوری و عملی، نمره نهایی شما توسط سازمان فنی و حرفه ای مورد تایید قرار گرفته باشد.

دریافت گواهینامه

اطلاعیه دریافت تسهیلات بدون سود، بدون ضامن جهت دوره تعمیرات موبایل