آزمون مجدد

خانه آزمون مجدد

هنرجوی گرامی:
در صورتیکه شما به آزمون سراسری فنی و حرفه ای معرفی شده اید اما به دلیل غیبت یا عدم کسب نمره قبولی (حداقل 50) متقاضی شرکت در آزمون مجدد هستید می توانید از سامانه زیر جهت ثبت نام الکترونیکی خود استفاده کنید.

از کلیه هنرجویان درخواست می شود تا به نکات زیر توجه کامل داشته باشند.

– شرکت در آزمون مجدد از زمان تکمیل ثبت نام در این سامانه می تواند حدودا یک ماه به طول انجامد.

– هزینه اخد شده از این سامانه جدا از مبلغ پرداخت ثبت نام آزمون اولیه بوده و برای تمامی دوره ها یکسان است.

– در صورت داشتن هرگونه پرسش حتما به آموزشگاه مراجعه کنید.

ثبت نام در آزمون مجدد