***  بسیار مهم ***

هنرجوی گرامی چنانچه نمره آزمون تئوری شما 50 یا بالاتر از آن است بدان معنی است که در مرحله اول قبول شده اید و باید جهت مرحله دوم (آزمون عملی) به آموزشگاه مراجعه کنید. بدیهی است در صورت عدم شرکت به موقع در آزمون عملی نمره این بخش صفر محاسبه خواهد شد و هنرجو باید در آزمون مجدد عملی شرکت کند که مشمول هزینه مجدد است.

هنرجوی گرامی چنانچه نمره آزمون تئوری شما کمتر از 50 است یا در آزمون غایب بوده اید باید از قسمت خدمات آنلاین، بخش آزمون مجدد دوباره اقدام به ثبت نام نمایید.

جهت اطلاع از تاریخ آزمون عملی با آموزشگاه تماس بگیرید.

 مشاهده نمره تئوری

دیدگاهتان را بنویسید