ابتکارسازان صنعت

مشهد، بین سنایی 11 و 13، ساختمان خورشید، واحد 4

05138434297

همه روزه به جز ایام تعطیل: 9 الی 20

ebssb.co@gmail.com

EbtekarSazan on Social Media@

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

دکمه های کوچک

[/vc_column_text][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”primary” size=”small” icon=”star” align=”left” target=”” outlined=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”primary” size=”small” icon=”star” align=”left” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”secondary” size=”small” icon=”arrow-down” align=”left” target=”” outlined=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”secondary” size=”small” icon=”arrow-down” align=”left” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”contrast” size=”small” align=”left” icon=”chevron-right” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”contrast” size=”small” align=”left” icon=”chevron-right” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”default” size=”small” align=”left” icon=”cog” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”default” size=”small” align=”left” icon=”cog” outlined=”yes” target=””][vc_separator type=”invisible” size=”small” icon=”star”][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”pink” align=”left” target=”” size=”small” icon=”heart” outlined=””][vc_button text=”آبی” url=”#” type=”blue” icon=”cloud” align=”left” target=”” size=”small” outlined=””][vc_button text=”سبز” url=”#” type=”green” icon=”leaf” align=”left” target=”” size=”small” outlined=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”yellow” align=”left” size=”small” icon=”sun-o” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”purple” align=”left” target=”” size=”small” icon=”glass” outlined=””][vc_button text=”قرمز” url=”#” type=”red” align=”left” target=”” size=”small” icon=”star” outlined=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”lime” align=”left” target=”” size=”small” icon=”asterisk” outlined=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”navy” align=”left” size=”small” icon=”anchor” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”cream” align=”left” target=”” size=”small” icon=”gift” outlined=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”midnight” align=”left” size=”small” icon=”moon-o” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”brown” align=”left” size=”small” icon=”coffee” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”teal” align=”left” target=”” size=”small” icon=”globe” outlined=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”pink” align=”left” size=”small” icon=”heart” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”آبی” url=”#” type=”blue” icon=”cloud” align=”left” size=”small” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”سبز” url=”#” type=”green” icon=”leaf” align=”left” size=”small” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”yellow” align=”left” size=”small” icon=”sun-o” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”purple” align=”left” size=”small” icon=”glass” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”قرمز” url=”#” type=”red” align=”left” size=”small” icon=”star” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”lime” align=”left” size=”small” icon=”asterisk” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”navy” align=”left” size=”small” icon=”anchor” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”cream” align=”left” size=”small” icon=”gift” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”midnight” align=”left” size=”small” icon=”moon-o” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”brown” align=”left” size=”small” icon=”coffee” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”teal” align=”left” size=”small” icon=”globe” outlined=”yes” target=””][/vc_column][/vc_row][vc_row background=”alternate” parallax_bg_width=”110″ parallax_speed=”normal”][vc_column width=”1/1″][vc_separator type=”invisible” icon=”star”][vc_column_text]

دکمه های نرمال

[/vc_column_text][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”primary” icon=”star” align=”left” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”primary” icon=”star” align=”left” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”secondary” icon=”arrow-down” align=”left” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”secondary” icon=”arrow-down” align=”left” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”contrast” align=”left” icon=”chevron-right” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”contrast” align=”left” icon=”chevron-right” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”default” align=”left” icon=”cog” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”default” align=”left” icon=”cog” outlined=”yes” target=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator type=”invisible” icon=”star”][vc_column_text]

دکمه های بزرگ

[/vc_column_text][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”primary” size=”big” icon=”star” align=”left” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”primary” size=”big” icon=”star” align=”left” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”secondary” size=”big” icon=”arrow-down” align=”left” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”secondary” size=”big” icon=”arrow-down” align=”left” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”contrast” size=”big” align=”left” icon=”chevron-right” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”contrast” size=”big” align=”left” icon=”chevron-right” outlined=”yes” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”default” size=”big” align=”left” icon=”cog” outlined=”” target=””][vc_button text=”وردپرس یار” url=”#” type=”default” size=”big” align=”left” icon=”cog” outlined=”yes” target=””][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید