ابتکارسازان صنعت

مشهد، بین سنایی 11 و 13، ساختمان خورشید، واحد 4

05138434297

همه روزه به جز ایام تعطیل: 9 الی 20

ebssb.co@gmail.com

EbtekarSazan on Social Media@

[pricing_table]
[pricing_column title=”استاندارد” type=”” price=”2000 تومان” time=”ماهانه”]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_footer url=”#” type=”contrast” size=”” outlined=”1″]خرید[/pricing_footer]
[/pricing_column]

[pricing_column title=”تجارت” type=”featured” price=”50000 تومان” time=”ماهانه”]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_footer url=”#” type=”primary” size=”” outlined=”1″ external=”1″]خرید[/pricing_footer]
[/pricing_column]

[pricing_column title=”حرفه ای” type=”” price=”50000 تومان” time=”ماهانه”]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_footer url=”#” type=”contrast” size=”” outlined=”1″]خرید[/pricing_footer]
[/pricing_column]
[/pricing_table]

[vc_separator type=”” size=”big” icon=”star”]

[pricing_table]
[pricing_column title=”پایه” type=”” price=”5000 تومان” time=”ماهانه”]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_footer url=”#” type=”secondary” size=”” outlined=”0″]خرید[/pricing_footer]
[/pricing_column]

[pricing_column title=”استاندراد” type=”” price=”5000 تومان” time=”ماهانه”]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_footer url=”#” type=”secondary” size=”” outlined=”0″]خرید[/pricing_footer]
[/pricing_column]

[pricing_column title=”تجارت” type=”featured” price=”80000 تومان” time=”ماهانه”]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_footer url=”#” type=”primary” size=”” outlined=”0″]خرید[/pricing_footer]
[/pricing_column]

[pricing_column title=”حرفه ای” type=”” price=”50000 تومان” time=”ماهانه”]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_row]وردپرس یار[/pricing_row]
[pricing_footer url=”#” type=”secondary” size=”” outlined=”0″]خرید[/pricing_footer]
[/pricing_column]
[/pricing_table]

دیدگاهتان را بنویسید